Μαγνησία: Το Διμήνι και το Σέσκλο

Posted: 27/03/2023 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Αναπαράσταση του νεολιθικού οικισμού στο Διμήνι Μαγνησίας (πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Δύο από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς όχι μόνο της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας έχουν ανασκαφεί δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, στο Διμήνι και στο Σέσκλο.


View original post 627 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s