Μολύβδινα μικρογραφικά ειδώλια, από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη

Posted: 04/12/2022 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Μολύβδινα μικρογραφικά ειδώλια, από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη. (ΜΣ 2470, 2471). Χρονολογούνται στον 7ο – 3ο αι. π.Χ.


View original post 140 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s