Αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται στην επιφάνεια στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Posted: 27/11/2022 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Αρχαιολογικά ευρήματα εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στην πόλη. 


View original post 134 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s