Τα μοναδικά ευρήματα της Πλωτινόπολης παρουσιάστηκαν σε διάλεξη

Posted: 24/09/2022 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Από τον αρχαιολόγο Ματθαίο Κουτσουμανή

Σε ποια αρχαία ελληνική θέση έχει αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο, ίσως, πηγάδι των ρωμαϊκών χρόνων, μέρος ενός μοναδικού στον κόσμο συγκροτήματος υδραυλικής αρχιτεκτονικής, καθώς και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα της ίδιας περιόδου;

View original post 809 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s