Archive for 03/06/2022

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Κυριακή. Γυαλίζουν τά κουμπιά στά σακκάκια

σά μικρά γέλια. Τό λεωφορείο έφυγε.

Κάτι εύθυμες φωνές—παράξενο

νά μπορείς ν’ ακούς καί ν’ αποκρίνεσαι. Κάτω απ’ τά πεύκα

ένας εργάτης μαθαίνει φυσαρμόνικα. Μιά γυναίκα

είπε σέ κάποιον καλημέρα—μιά τόσο απλή καί φυσική

       καλημέρα

πού θάθελες κ’ εσύ νά μάθεις φυσαρμόνικα κάτω απ’ τά πεύκα.

Όχι διαίρεση ή αφαίρεση. Νά μπορείς νά κοιτάζεις

έξω από σένα—ζεστασιά καί ησυχία. Νά μήν είσαι

“μονάχα εσύ’, μά “καί εσύ”. Μιά μικρή πρόσθεση,

μιά μικρή πράξη τής πρακτικής αριθμητικής, ευκολονόητη,

πού κ’ ένα παιδί μπορεί νά τήν πετύχει παίζοντας στό φώς

       τά δάχτυλά του

ή παίζοντας αυτή τή φυσαρμόνικα γιά ν’ ακούσει η γυναίκα.

UNDERSTANDING

Sunday. Buttons of coats shine

like small laughter. The bus is gone.

Some cheerful voices – strange

that you can hear and you can answer. Under the pine trees

a worker is trying to learn harmonica. A woman

said good morning to someone – so simple and natural good

        morning

that you too would like to learn to play harmonica under the pine trees.

Neither division nor subtraction. To be able to look outside

yourself – warmth and serenity. Not to be

‘just yourself ’ but ‘you too’. A small addition,

a small act of practical arithmetic easily understood

that even a child can successfully do by playing with his fingers

        in the light

or playing this harmonica so the woman can hear it.

Yannis Ritsos-Poems, Selected Books, Volume II

Exercises (1950-1960)

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ

Ήρεμα, αρχοντικά, περήφανα περβόλια,

σεργιανάνε μοναχικάμέσα στο απόβραδο

πίσω από το κικλίδωμα τους. Κάποτε

μια φούχτα αστέρια πέφτει απ’ τα κλαδιά τους

μέσα σε στέρνες σκοτεινές, όπου πλέουν

φασματικοί αόμματοι κύκνοι.

                                          Μια μικρή λεμονιά

έτρεξε με το νυφικό της, δίχως κανείς να καταλάβει

κ’ έπεσε στο πηγάδι. Ένας λευκός αχνός

υψώθηκε ανάμεσα στα δέντρα. Κάποιος, τρέχοντας

απ’ τη μεγάλη σιδερένια εξώπορτα,

φώναξε: «Εγώ την είδα με τα μάτια μου» Από τότε,

ο φύλακας των κήπων είναι κωφάλαλος. 

GARDENER’S PERCEPTION

Serene, stately, proud gardens, saunter, alone

in the evening, behind their railings. Sometime

a handful of stars fall among their leaves,

in dark cisterns where ghostly swans float.

                                         A small lemon tree,

in its wedding gown, ran unseen by anybody,

and fell in the water well. A light white steam

rose amid the trees. Someone, running through

the big iron gate yelled, I saw it with my own eyes.

Since then the guard of the garden turned deaf.

Tasos Livaditis-Poems, Volume II

Posted: 03/06/2022 by vequinox in Literature

Tasos Livaditis-Poems, Volume II

POEMS 1958-1964

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Οι κάμαρες ήταν σιωπηλές, κι ο μικρός Ηλίας μέσα στο φέρ-

       ρετρο του, τόσο ξένος πια

που δεν μπορούσαμε ούτε να κλάψουμε. Μια αόριστη, βαρειά

       απειλή

είχε κουρνιάσει στο χλωμό, παιδικό του πρόσωπο.

Και μαζί με την Ελένη, πούχαμε πάει στο ξόδι (δώδεκα

       χρονώ παιδιά),

βγαίνοντας απ’ το σπίτι του Ηλία, που δεν ήταν καθόλου

       πια σπίτι του

ξεμακρύναμε στο κοντινό δάσος. Κι εκεί, από λόγο σε λόγο,

       κι από σιωπή σε σιωπή,

χωρίς να το καταλάβουμε, μες στην απέραντη μονα-

       ξιά του φθινοπώρου

βρεθήκαμε ξαφνικά ριγμένοι χάμου

ολόγυμνοι.

Children’s Defence

The rooms were silent and young Elias, in his coffin,

           so much a stranger

for whom we couldn’t even cry. A vague, powerful

          threat

had spread on his pale, childish face.

I and Helen, with who I had gone to the funeral,

         (twelve years old children)

getting out of Elias’s house, which wasn’t his house

         anymore,

walked away to the near forest. There, from one

word to another, and from one silence to another,

without even understanding it, in the immense 

autumn loneliness, we found ourselves

naked on the ground.

Daily Dose of Bhagwad Gita

Posted: 03/06/2022 by vequinox in Literature

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals ,in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) and write Gita verses from the book “Bhagvan-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Bhagavad Gita – Chapter 1- Verse 40-41

Chapter 1 – Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Text 40 – When irreligion is prominent in the family, O Kṛṣṇa, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vṛṣṇi, comes unwanted progeny.

Purport – Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual…

View original post 474 more words

To Koskino

Έχω το νόστο ενός τόπου της παιδικής μου ηλικίας
στον οποίο δεν ταξίδεψα ποτέ
έχω το νόστο ενός ταξιδιού που κόπηκε στη μέση
αναθυμούμαι τη ζεστασιά σωμάτων που δεν άγγιξα
τις μυρουδιές αχαλίνωτων αισθήσεων
φαγητών που δεν φτάσαν στο τραπέζι
κρασιών που δεν χύθηκαν
την αφή απ’ ονείρων σκεπάσματα
από Φορέματα Αφόρετα
από γυναίκες αιθέρια ποθητές μα τέλεια ανέγγιχτες
έχω το νόστο όλων των χαδιών που υπήρξαν
και χάθηκαν καντηλέρια της απροσμέτρητης ζήσης

View original post