Ανακρέοντας, η τέχνη της ύψιστης ιωνικής ωριμότητας

Posted: 20/01/2022 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Ο ιωνικός κόσμος του 6ου αιώνα π.Χ.

Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Ο λυρικός ποιητής και μουσικός Ανακρέοντας κατατάσσεται στους κορυφαίους της μονωδίας.

View original post 971 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s