Ο τάφος του Ανδρέα Κάλβου, στην Μ. Βρετανία παρουσιάζει σήμερα μεγάλη φθορά

Posted: 17/01/2022 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

τάφος του ΚάλβουΟ τάφος του Κάλβου παρουσιάζει σήμερα μεγάλη φθορά.

«Ας μη μου δώση η μοίρα μου
εις ξένην γην τον τάφον
είναι γλυκύς ο θάνατος
μόνον όταν κοιμώμεθα
εις την πατρίδα»

View original post 522 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s