Archive for 18/07/2021

George Seferis-Collected Poems

Posted: 18/07/2021 by vequinox in Literature

GEORGE SEFERIS-COLLECTED POEMS

ἉγιαΝάπα, Α´

Και βλέπεις το φως του ήλιου καθὼς έλεγαν οι παλαιοί.
Ωστόσο νόμιζα πως έβλεπα τόσα χρόνια
περπατώντας ανάμεσα στα βουνὰ και στη θάλασσα
συντυχαίνοντας ανθρώπους με τέλειες πανοπλίες…
παράξενο, δεν πρόσεχα πως έβλεπα μόνο τη φωνή τους.
Είταν το αίμα που τους ανάγκαζε να μιλούν, το κριάρι
που έσφαζα κι έστρωνα στα πόδια τους…
μα δεν είταν το φως εκείνο το κόκκινο χαλί.
Ό,τι μου λέγαν έπρεπε να το ψηλαφήσω
όπως όταν σε κρύψουν κυνηγημένο νύχτα σε στάβλο
ἢ φτάσεις τέλος το κορμὶ βαθύκολπης γυναίκας
κι είναι γεμάτη η κάμαρα πνιγερὲς μυρωδιές…
ό,τι μου λέγαν δορὰ και μετάξι.

Παράξενο, το βλέπω εδώ το φως του ήλιου… το χρυσὸ δίχτυ
όπου τα πράγματα σπαρταρούν σαν τα ψάρια
που ένας μεγάλος άγγελος τραβά
μαζὶ με τα δίχτυα των ψαράδων.

AgiaNapa I

And you see the light of the sun as the old people used to say.

Yet I thought I was seeing all these years

walking between the mountains and the sea

meeting people with perfect armour;

strange, I didn’t notice that I saw just their voices.

It was the blood that forced them to talk, the ram

that I slaughtered and placed before their feet;

but that red carpet wasn’t the light.

Whatever they told me I had to touch and feel

like when they hide you, haunted, at night in a stable

or you finally reach the body of a big breasted woman

and the room is full of suffocating scents;

whatever they told me, fur and silk.

Strange, here I see the light of the sun; the gold net

where everything quivers like fish

that a huge angel pulls along

with the nets of the fishermen.

Katerina Anghelaki Rooke-Selected Poems

Posted: 18/07/2021 by vequinox in Literature

KATERINA ANGHELAKI ROOKE

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Τα ποιήματα δεν μπορούν πια
να ‘ναι ωραία
αφού η αλήθεια έχει ασχημύνει.
Η πείρα είναι τώρα
το μόνο σώμα των ποιημάτων
κι όσο η πείρα πλουταίνει
τόσο το ποίημα τρέφεται και ίσως δυναμώσει.
Πονάν τα γόνατά μου
και την Ποίηση δεν μπορώ πια να προσκυνήσω,
μόνο τις έμπειρες πληγές μου
μπορώ να της χαρίσω.
Τα επίθετα μαράθηκαν
μόνο με τις φαντασιώσεις μου
μπορώ τώρα την Ποίηση να διανθίσω.
Όμως πάντα θα την υπηρετώ
όσο βέβαια εκείνη με θέλει
γιατί μόνο αυτή με κάνει λίγο να ξεχνώ
τον κλειστό ορίζοντα του μέλλοντός μου.

POETIC POSTSCRIPT

Poems can’t be

beautiful

when truth has turned ugly.

Experience now

is the only body of the poems

and as experience is enriched

the poem finds nourishment

and it might become strong.

My knees hurt and I can’t

kneel before poetry anymore

I can only gift it with

my experienced wounds.

The adjectives wilted

I can only use my imagination

to embellish poetry.

Yet I shall always serve it

as long as it too wishes

as only poetry makes me forget

the enclosed horizon of my future.

Daily Dose of Bhagwad Gita

Posted: 18/07/2021 by vequinox in Literature

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals ,in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) and write Gita verses from the book “Bhagvan-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Chapter 3 – Text 1-2

Chapter 3 – Karma-yoga

Text 1 – Arjuna said: O Janārdana, O Keśava, why do You want to engage me in this ghastly warfare, if You think that intelligence is better than fruitive work?

Purport – The Supreme Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter, with a view to delivering…

View original post 351 more words

To Koskino

Είναι ψυχές που έχουνε
γαλάζια αστέρια,
μαραμένα πρωινά
ανάμεσα στου χρόνου τα φύλλα,
και κόχες αγνές
που φυλάνε μια παλιά
μουσική νοσταλγίας
κι ονείρων.
Άλλες ψυχές … έχουν
φαντάσματα πονεμένα
από τα πάθη. Καρπούς
με σκουλήκια. Αντίλαλους
από βασανισμένες φωνές
που έρχονται από μακριά,
όπως το ρέμα από ίσκιους….!!!

View original post

ΕΛΛΑΣ

Εξώφυλλο: Απεικόνιση της Ιππαρχίας σε χαρακτική του 1580 Girolamo Olgiati, Public domain, via Wikimedia Commons

Μετάφραση – επιμέλεια Χείλων

Η Ιππαρχία ήταν Κυνική φιλόσοφος, αδελφή του Μητροκλή και σύζυγος του Κράτη του Θηβαίου, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Κυνικής σχολής.


View original post 2,654 more words