Archive for June, 2021

Tasos Livaditis-Selected Poems

Posted: 30/06/2021 by vequinox in Literature

       ΚΑΤΩ απ’ το μανδύα ενός άλλου πηγαίνουμε, πού προχωράει

σιωπηλός, δίχως όνομα, ίσως γι’ αυτό και πιο αληθινός, κι όταν

σηκώνουμε το κύπελλο, είναι κι εκείνο μες στο μυστικό και δεν

ξεδιψάμε, γιατι η πρόνοια μας θέλει βιαστικούς, ολομόναχους μες

στην υπόσχεση, σαν τα χωράφια που πηγαίνουν σκεπασμένα το

φθινόπωρο, και μόνον όποιος φεύγει ξαναβρήκε την πατρίδα, αφού

κάθε μας λέξη εδώ μια πόρτα σφαλά εκεί ή ένα παράθυρο, κι αυτό

που έρχεται σαν σκόνη ή σαν σφάλμα κάθεται πάνω στο τραπέζι.

     Όμως τα βράδια, ο οποιοσδήποτε είναι ένα πρόσωπο προορι-

σμένο.

      WE WALK under the heavy coat of someone else who walks on

silently, who has no name, perhaps for this he’s truer to himself and

when we raise the cup it also hides in the secret so we don’t quench

our thirst because providence wants us to be fast, lonely, inside

the promise like the fields that in the fall go covered and only one

who leaves rediscovers his motherland since our every word shuts

a door here or a window there and what comes as dust or mistake sits

on the table.

      However at night anybody can be the destined person.

ΕΛΛΑΣ

Γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα από το 470 π.Χ. έως το 399 π.Χ. Ήταν γιος του Σωφρονίσκου και της Φαιναρέτης από το δήμο της Αλωπεκής. Ο Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του Ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού και ένας από τους ιδρυτές της Δυτικής φιλοσοφίας.

View original post 1,202 more words

Daily Dose of Bhagwad Gita

Posted: 30/06/2021 by vequinox in Literature

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals ,in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) and write Gita verses from the book “Bhagvan-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Bhagavad Gita – Chapter 2- Verse 28

Chapter 2 – Contents of the Gita Summarised

Text 28 – All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation?

Purport – Accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing…

View original post 387 more words

EXILE DIARIES

1 Νοεμβρίου 1948

Η καταχνιά έχει μαύρες φτερούγες σαν τις κάργιες

δεν έχει καθόλου μάτια

ψάχνει με την τυφλότητα της τα μάτια μας, τις τσέπες μας

όπως η γριά χαρτορρίχτρα την παλάμη μας.

Τίποτα δεν μπορούμε πια να κρύψουμε.

Εδώ τα πράγματα βγαίνουν τα μέσα έξω

όπως μια λερωμένη κάλτσα που τη βγάζουμε πριν απ’ τον ύπνο

κι όλα τα πόδια είναι γυμνά και τα πρόσωπα το ίδιο.

Μέρα με τη μέρα όλοι μιλάμε πια στον ενικό.

Κάθε ίσκιος έχει το σχήμα του θυμήσου

μα ο ίσκιος απ’ το άφαντο χέρι της μητέρας

παίρνει το σχήμα κάθε φωνής που δεν σου αντιστέκεται

γίνεται το φλυτζάνι ο καφές, ένα κομμάτι ψωμί, το θερμόμετρο

ακόμα κι η ξυριστική μηχανή πλάϊ στο κύπελλο μες στο μικρό καθρέφτη.

Οι λάμπες του θαλάμου είναι δύο.

Παστρεύουμε μ’εφημερίδες τα γυαλιά τους

τόνα εσύ τ’ άλλο εγώ — είμαστε της υπηρεσίας σήμερα.

Οι κινήσεις μας είναι όμοιες σχεδόν.

Δεν κοιταζόμαστε.

Χαιρόμαστε αυτή την ομοιότητα.

Κοιτάμε απ’ το παράθυρο τον ουρανό χαμένο στην ομίχλη.

Όλα τα πράγματα λοιπόν έχουν την έκφραση του πάντα.

1st of November

The fog, like the jackdaws, has black wings,

no eyes

it searches our eyes, our pockets with its blindness

like the old card reader reads our palms.

We can’t hide anything anymore

here things appear from the inside out

like a dirty sock we take off before we go to sleep

and all the feet are naked same as the faces.

Day by day we all address each other in singular*

Each shadow has the shape of remembrance

yet the shadow of a mother’s lost hand

assumes the shape of a voice that doesn’t resist you,

becomes a cup of coffee, a piece of bread,

          the thermometer

even the shaving razor next to the cup in the small

          mirror.

The ward has two light bulbs.

We cover each light bulb with newspapers

you cover one I do the other: we’re on duty tonight.

Our movements almost the same,

we don’t look at each other;

we like that sameness;

through the window we look at the sky lost in the fog;

everything assumes the expression of totality.

*

addressing one in singular relates to friendliness

Titos Patrikios-Selected Poems

Posted: 29/06/2021 by vequinox in Literature

TITOS PATRIKIOS, Selected Poems

ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ ΟΡΑΜΑ

Και μ’ όλες τις αναστολές που πήραν τα όνειρα μας

πάντα θα σκέφτομαι μιαν υψικάμινο, πολύξερη

με χιλιάδες εργάτες να της καθαρίζουν τα δόντια

να την ταϊζουν σίδερο και κάρβουνο.

Μιαν υψικάμινο που θα καπνίζει

όσο δεν καπνίσαμε όλα τα τελευταία χρόνια,

που δεν θα κόβει το τσιγάρο της στα δυο,

που δεν θ’ αφήνει τη λαχτάρα στη μέση,

κι όλο θα βγάζει ατσάλι

να δένονται οι μεγάλες σκαλωσιές

που παν να φτάσουνε τον ουρανό.

IRREMOVABLE VISION

After many postponements of our dreams

I’d always think of a smelting, knowledgeable furnace

with thousands of workers cleaning its teeth,

feeding it steel and coal.

A smelting furnace that will smoke as much

as we haven’t smoked the last few years,

that won’t cut its cigarettes in half

that won’t stop its craving half way

that will produce enough rebar

to tie together all the great scaffolds

that will reach up to the sky.