Τα λατρευτικά έθιμα των Λακεδαιμονίων

Posted: 05/05/2021 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Είναι γνωστό ότι οι πρόγονοί μας υπήρξαν εξαιρετικά σεβαστικοί απέναντι στους Θεούς αλλά και εξίσου καταφάσκοντες την Ζωή, με κεφαλαίο το Ζ. Ο ετήσιος κύκλος της καθημερινής ζωής, ήταν γεμάτος εορτές και μεγαλοπρεπείς ιεροπαραξίες, από τις οποίες ελάχιστες έχουν δυστυχώς διασωθεί από την ιστορική μνήμη, με εξαίρεση το αθηναϊκό μηνολόγιο και εορτολόγιο που έχει διασωθεί σε πολύ μεγάλο τμήμα του. Για την Σπάρτη, λίγα πράγματα έχουν δυστυχώς διασωθεί, ούτε καν το πλήρες μηνολόγιό της δεν γνωρίζουμε αφού μάς λείπουν τρείς μήνες (Γνωρίζουμε μόνο τους μήνες από τη σελήνη του Μαρτίου έως την σελήνη του Νοεμβρίου: Αρτεμίσιος, Γεράστιος, Φλιάσιος, Αγριάνιος, Υακίνθιος, Καρνείος, Πάναμος, Απελλαίος, Ηράσιος).

Αγητόρια: Σπαρτιατικές (αλλά και αργείτικες εορτές) προς τιμήν των δύο «Αγητόρων» Θεών των δύο πόλεων (Ζεύς και Απόλλων αντιστοίχως). Στους Λακεδαιμόνιους, χρέη αρχιερέων στα«Αγητόρια» έκαναν αποκλειστικά οι Ηρακλείδες βασιλείς, ιερείς του «Αγήτορος» Διός με κληρονομικό δικαίωμα, οι οποίοι και θυσίαζαν σε αυτόν πριν…

View original post 2,738 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s