Τα χρονικά του Μορέως

Posted: 22/04/2021 by vequinox in Literature

Χείλων

εισαγωγή: Πέτρος Π. Καλονάρος

επιμέλεια-παρουσίαση: Πυθεύς

Screen Shot 2017-11-12 at 20.46.15

Τα Χρονικά του Μορέως —όπως κατά συνθήκη επικράτησε να ονομάζονται— είναι σειρά κειμένων του 14ου αι., αναφερομένων στην εξέλιξη του Φραγκικού πριγκιπάτου της Πελοποννήσου, ιδρυθέντος μετά την Δ´ Σταυροφορία, του οποίου αφηγούνται την ιστορία χρονογραφικά, σύμφωνα με το μεσαιωνικό σύστημα.

Διεσώθησαν στις Ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και από τις αρχές του περασμένου αιώνα έχουν ανευρεθεί αυτές οι παλιές χρονογραφίες του Μορέως σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες: δημώδη Ελληνική, Γαλλική, Ιταλική και Αραγωνική.

Η μελέτη των τεσσάρων τούτων αλλόγλωσσων, αλλά κοινής προελεύσεως διατυπώσεων, απαίτησε κόπους μακρούς, η δε έρευνα εν γένει περί τα κείμενα απασχόλησε το πνεύμα και επιβράχυνε την ζωή σπουδαίων επιστημόνων, από του ρομαντικού Buchon, ο οποίος το 1825 ανακίνησε το θέμα τούτο, του θετικού Hopf κατόπιν, μέχρι του δικού μας Αδαμαντίου, ο οποίος προς τιμή της Ελληνικής επιστήμης κατόρθωσε να δώσει μια θετική κατεύθυνση στο τόσο δυσχερές και πολύπλοκο ζήτημα της αρχικής προέλευσης…

View original post 1,733 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s