Archive for April, 2021

Tasos Livaditis-Selected Poems

Posted: 29/04/2021 by vequinox in Literature

ΦΙΛΕΡΓΟΣ

     Στο βάθος το `ξερα πως μια μέρα θα προδοθώ μόνος μου, φρόντι-

ζα, λοιπόν, να στέκομαι πάντα στη σκιά, έτσι έγινα σιγά σιγά

δυσδιάκριτος, ώσπου ήρθε η θεϊκή αφάνεια που κάνει τους απόκλη-

ρους να μη χρειάζονται παλτό ή καπέλο, κι όταν τη θάψαμε, πλού-

σια προικισμένη απ’ τις τελευταίες της μέρες, ερχόταν συχνά κι

ας μην την έβλεπαν, γιατί μόνον οι ταπεινοί συναντούν στο δρόμο

τους νεκρούς, έχοντας τη χάρη ν’ αγνοούν τη ματαιότητα, κι όταν

μια νύχτα της άλλαζα τα σκεπάσματα, βρήκα το ρόδο, έξω απ’ τον

κόσμο, “μην κλαις” μου λέει “τώρα είμαι εγώ” μ’ εκείνη την πα-

ραπλανητική σιωπή των νεκρών, ώσπου οι μέρες κι οι νύχτες δεν

επαρκούσαν κι έπρεπε να γαληνέψω το σπίτι με το ανύπαρχτο, κι

όταν δεν είχα τίποτ’ άλλο να κάνω, όπως είμαι φίλεργος, ακολου-

θούσα το φράχτη του κήπου που χανόταν στο βάθος, σαν τις ιστο-

ρίες που δε ζήσαμε και ξαναγυρίζουν ανέγγιχτες στο Θεό.

INDUSTRIOUS

     Bottom line, I knew it that one day I, alone, would betray myself

therefore I made sure to always stay in the shadow; that way slowly

I became indiscernible until it appeared: the god-sent oblivion

that makes all outcasts not in need of an overcoat or an hat and when

we buried her rich and graceful on her last days she would often come

back although no-one saw her because only the humble encounter

in the street the dead who know how to ignore futility and when one

night I changed her covers I found a rose out of this world “don’t cry”

she said to me “now I’m my true self” with that deceptive silence of

the dead until the days and nights weren’t enough and I had to adjust

the house to the inexistent and when I had nothing else to do as I am

industrious I followed the fence of the garden that vanished at

the far end like the stories we never experienced and now untold

they return to God.

Once There Were Woods

Posted: 29/04/2021 by vequinox in Literature

Constantine P. Cavafy-Poems

Posted: 29/04/2021 by vequinox in Literature

ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΡΑΠΈΖΙ

Θάναι μόλις είκοσι δυό ετών.

Κι όμως εγώ είμαι βέβαιος που, σχεδόν τα ίσα

χρόνια προτήτερα, το ίδιο σώμα αυτό το απήλαυσα.

Δεν είναι διόλου έξαψις ερωτισμού.

Και μοναχά προ ολίγου μπήκα στο καζίνο

δεν είχα ούτε ώρα για να πιω πολύ.

Το ίδιο σώμα εγώ το απήλαυσα.

Κι αν δέν θυμούμαι, που ένα ξέχασμα μου δέν σημαίνει.

Α, τώρα, να, που κάθησε στο διπλανό τραπέζι

γνωρίζω κάθε κίνησι που κάμνει, κι απ’ τα ρούχα κάτω

γυμνά τ’ αγαπημένα μέλη ξαναβλέπω.

THE NEXT TABLE

He must be barely twenty two years old.

And yet I am certain that the same number

of years ago, I enjoyed this same body.

It is not an erotic flush at all.

And it was just a little while ago that I entered the casino;

so I haven’t had time to drink much.

I enjoyed this same body.

And if I don’t remember where—my forgetfulness means nothing.

Ah see, now that he sits at the next table

I know every move he makes—and under his clothes,

naked, I see again the limbs I loved.

Daily Dose of Bhagwad Gita

Posted: 29/04/2021 by vequinox in Literature

Be Inspired..!!

Quotes on Gita :‘If one reads Bhagavad-Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him’Lord Shiva to Parvatidevi, Gita-Mahatmya.

No other philosophical or religious work reveals ,in such a lucid and profound way, the nature of consciousness, the self, the universe and the Supreme. I will shall read (Youtube Link Attached) and write Gita verses from the book “Bhagvan-Gita As It Is” by Swami Prabhupada everyday.

Bhagavad Gita – Chapter 2- Verse 11

Chapter 2 – Contents of the Gita Summarised

Text 11 – The Supreme Personality of Godhead said: While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead.

Purport – The Lord at once took the position of the teacher and chastised the…

View original post 214 more words

ΕΛΛΑΣ

Τι ανακοίνωσε ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου – «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εύρημα. Να φανταστείτε ότι σώζεται η πύλη του Κάστρου του 6ου και 7ου αιώνα μ.Χ. πρώτη φορά εντοπίζεται τόσο πρώιμη πύλη στο κάστρο της Μυτιλήνης», δήλωσε μεταξύ άλλων
Μια άγνωστη Μυτιλήνη, η Μυτιλήνη των χρόνων του 6ου με 7ο μετά το Χριστό αιώνα, έρχεται στο φως στη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών που πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου στο κάτω κάστρο της Μυτιλήνης.


View original post 1,065 more words