Μεγάλες κλοπές ελληνικών αρχαιοτήτων που θυμίζουν την περίπτωση Έλγιν

Posted: 31/03/2021 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Δεν είναι μόνο τα Μάρμαρα του Παρθενώνα που έχουν κλαπεί από την Ελλάδα.

View original post 768 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s