Μάχη της Μουνυχίας (403 π.Χ.)

Posted: 29/03/2021 by vequinox in Literature

Χείλων

copyright © μετάφραση – επιμέλεια Χείλων

Η μάχη της Μουνυχίας (403 π.Χ) διεξήχθη μεταξύ Αθηναίων που εξορίστηκαν από την ολιγαρχική κυβέρνηση των Τριάκοντα Τυράννων και των κυβερνητικών δυνάμεων, υποστηριζόμενων από Σπαρτιάτικη φρουρά. Η εν λόγω μάχη κατέληξε σε νίκη των Δημοκρατικών κατά του Ολιγαρχικού καθεστώτος και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Προοίμιο

Μετά την ταπεινωτική ήττα των Αθηνών στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, οι Σπαρτιάτες συναίνεσαν στη συμφωνία ειρήνης με τους Αθηναίους «υπό τον όρο να εφαρμόσουν το πολίτευμα των προγόνων τους». Η πόλη διαιρέθηκε σε Ολιγαρχικούς και Δημοκρατικούς και ο Λύσανδρος ο Λακεδαιμόνιος νικητής του πολέμου, υποστήριξε τους Ολιγαρχικούς, όπως έπραξε σε όλες τις κατακτημένες περιοχές.

Μετά από πρόταση του Δρακοντίδη, από τον δήμο Αφιδνών και υπό την πίεση του Λυσάνδρου, η Εκκλησία του δήμου δημιούργησε ένα σώμα Τριάντα ατόμων (Τριάκοντα) με στόχο τη δημιουργία μιας νέας «πολιτείας», δηλαδή πολιτεύματος, όπως…

View original post 1,195 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s