Άρτεμις Μέγας Θεός παρ’ Έφεσον: ο φέρων το Φώς Θεός

Posted: 25/01/2021 by vequinox in Literature

alampasis

1. Μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων

Ο Μέγας Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο το καλούμενο και Αρτεμίσιο της Εφέσου κατασκευάστηκε το 440 π.Χ. και θεωρείται ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου Κόσμου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι χρειάστηκαν 120 χρόνια για να αποπερατωθεί ενώ είχε αρχικά ξεκινήσει από τον βασιλιά της Λυδίας, Κροίσο.Η λατρεία της Θεάς στην πόλη, ξεκίνησε από τις Αμαζόνες, πιθανά την Σμύρνα ή Μυρίνα, όταν κατέλαβαν την Έφεσο και έστησαν εκεί το πρώτο ξόανο και έκαναν θυσίες και χορούς [Wikipedia, Ναός της Αρτέμιδος της Εφέσου]. Γεγονός είναι ότι οι φιλολογικές πηγές αποδίδουν την ίδρυση του ιερού της Αρτέμιδος στις Αμαζόνες, δείγμα τόσο της παλαιότητας, όσο και του εξωτικού χαρακτήρα της λατρείας της Θεάς.

[Οι Αμαζόνες φέρονται ως κόρες του Θεού Άρη και της νύμφης Αρμονίας (Σχολ. σε Ομ., Ιλ. 3.189. Κόρες του Άρη: Λυσ. 2 Επιτάφ.). Δεν υπάρχει αξιόπιστη ετυμολογία του ονόματος «Αμαζών», που πρωτοαπαντά στην Ιλιάδα…

View original post 2,168 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s