Ὅπως στρώσατε, θά κοιμηθεῖτε.

Posted: 16/01/2021 by vequinox in Literature

Προδρομικός

Γράφειο Μανώλης Κοττάκης – Διευθυντής της εφημερίδος «ΕΣΤΙΑΣ»

«ΤΙ εἶναι αὐτό πού κάνει ἕναν κάτοικο τῆς «μέσα» Ἀμερικῆς…(ὁ ὁποῖος ποτέ στήν ζωή του δέ διανοήθηκε νά ἀμφισβητήσει τήν δημοκρατία στήν χώρα του) νά ἐγκαταλείπει τήν ἐργασία του, νά ἐπιβιβάζεται σέ ἕνα λεωφορεῖο, νά φθάνει στήν Οὐάσιγκτων καί ἀγκαλιά μέ τήν σημαία νά εἰσβάλει στό Καπιτώλιο καί νά τά κάνει γῆς μαδιάμ; Ὁ Τράμπ τόν βάζει; Ὁ ναζισμός τόν ὠθεῖ; Τί; Ὁμοίως: τί εἶναι αὐτό πού κάνει μιά συνταξιοῦχο τοῦ δημοσίου, ἡ ὁποία μιά ζωή σέβεται τόν νόμο καί δέν ἔχει ὁδηγήσει οὔτε ἀνάποδα σέ μονόδρομο νά ἀψηφήσει τήν ἀπαγόρευση, νά μεταβεῖ σέ ἕναν Ναό τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, νά προσκυνήσει καί κατά τήν ἔξοδό της στήν θέα τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν νά προτάξει προκλητικά τό μεσαῖο δάκτυλο τῆς χειρός ὅπως οἱ ἀναρχικοί; Ὁ Βελόπουλος φταίει; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φταίει; Ἤ κάποιος ἄλλος μήπως; Οἱ ἀπαντήσεις πού δίδουμε συνήθως σέ αὐτές…

View original post 1,150 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s