Η «μαύρη» επανάσταση που αμφισβήτησε αμέσως την «μεγάλη» επανάσταση

Posted: 16/01/2021 by vequinox in Literature

Αέναη κίνηση-moto Perpetuo

Δημοσιεύτηκε στις· inSegnalazioni·στις Αναφορές

τουSandro Moiso

Jeremy D. Popkin,Haiti. Storia di una rivoluzioneAϊτή. Ιστορία μιας επανάστασης, Einaudi, Torino 2020, σελ. 244, 28 euro

Υπήρξε τουλάχιστον μία περίοδος στην Ιστορία κατά την οποία οι αφρικανοί σκλάβοι που εκτοπίστηκαν στην αμερικανική ήπειρο προκάλεσαν πραγματικά φόβο: στους λευκούς αφέντες τους και στον δυτικό κόσμο που οργανώνονταν γύρω από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Η περίοδος είναι αυτή που κυμαίνεται από το 1791 έως το 1804 και το επεισόδιο είναι εκείνο, παρατεταμένο, βίαιο και νικηφόρο της αϊτινής επανάστασης. Επανάσταση η οποία, εκτός των άλλων, τοποθετήθηκε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της γαλλικής Επανάστασης και των αρχών της εμπειρίας του Ναπολέοντα.

Για πρώτη φορά, όντως, όχι μόνο οι σκλάβοι είχαν εξεγερθεί με νικηφόρο τρόπο, αλλά ήξεραν και να προσφέρουν στον εαυτό τους μια οργάνωση, πρώτη παράνομη και έπειτα στρατιωτική και πολιτική, με σκοπό να δώσουν ζωή στο πρώτο…

View original post 1,190 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s