Καταγραφή αρχαίων που βρέθηκαν στο Λευκόνοικο το 1973 στο Κυπριακό Μουσείο

Posted: 14/01/2021 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Στην καταγραφή αντικειμένων τα οποία ανήκουν στην Ελληνιστική Εποχή και ανευρέθηκαν στο Λευκόνοικο το 1973 προχώρησε ο Δήμος Λευκονοίκου μετά από έρευνα στο Κυπριακό Μουσείο.


View original post 71 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s