Archive for 14/01/2021

ΤΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕΝ ΕΔΩ

Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος
του κόσμου, δώθε απ’ τ’ όνειρο και κείθε απ’ τη γη!
Οταν απομακρύνθηκεν ο τελευταίος μας φίλος,
ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιώνια πληγή.

Με μάτι βλέπουμε αδειανό, με βήμα τσακισμένο
τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός,
νοιώθουμε τ’ άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο,
υπόκωφος από μακριά η φωνή μας φτάνει αχός.

Η ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα,
μα θάνατο, καθημερνό θάνατο, με χολή
μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα
του ήλιου και οι αύρες πνέουνε. Κι είμαστε νέοι, πολύ

νέοι, και μας άφησεν εδώ, μια νύχτα, σ’ ένα βράχο,
το πλοίο που τώρα χάνεται στου απείρου την καρδιά,
χάνεται και ρωτιόμαστε τι να ‘χουμε, τι να ‘χω,
που σβήνουμε όλοι, φεύγουμ’ έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά!

SO YOUNG WE HAVE REACHED THIS FAR

So young and we have come to this deserted island

the end of the world, side of dream far away from earth.

When our last friend walked away

we came here slowly carrying the eternal wound.

With our vacant glance we gaze with trembling steps we walk

along the same road each of us alone

we feel the sick body that got heavy, foreign to us

our voice reaches our ears as if an echo from afar.

Life passes slowly like a siren in the horizon

and death, daily death and full of bile

life will bring to us long as the sun rays laugh

and the breeze flows. And we’re so young

very young who one night were left in this rock

our ship that now vanishes in the heart of eternity

and we question what do we have, what do I have

and we all perish so young almost children.

ΕΛΛΑΣ

Στην καταγραφή αντικειμένων τα οποία ανήκουν στην Ελληνιστική Εποχή και ανευρέθηκαν στο Λευκόνοικο το 1973 προχώρησε ο Δήμος Λευκονοίκου μετά από έρευνα στο Κυπριακό Μουσείο.

View original post 71 more words

ΕΛΛΑΣ

Αναπτύσσει όλη του τη φιλοσοφία γύρω από τον Ασκληπιό και τον μύθο του

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για το «Σχέδιο Ασκληπιός», το οποίο αναπτύσσει όλη του τη φιλοσοφία γύρω από τον Ασκληπιό και τον μύθο του. Δίνει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τα φαρμακευτικά φυτά, την εκπαίδευση, την ενίσχυση του τριτογενούς τομέα και την ανάδειξη του έργου του Ασκληπιού.


View original post 376 more words

Daily Dose of Affirmation

Posted: 14/01/2021 by vequinox in Literature

Be Inspired..!!

Each day you can journey from your Alpha (it begins with you) to your Omega, which in the teachings of Pierre Teilhard de Chardin, is the point within each of us where our inner spiritual nature meets our outer worldly nature.

It is with this thought I bring to you daily dose of affirmations for your mind and soul. An affirmation a day, keeps the therapist away!!! Here are your affirmation for today :

  • I am powerful manifestor.
  • I always have been and I always will be a powerful manifestor.
  • I’m capable of creating my reality.
  • I will get everything I ask for if it comes from a place of love.
  • I am safe. My dreams are surrounded by divine energy.

You are powerful. Claim your power.

View original post

Summer of Love

Posted: 14/01/2021 by vequinox in Literature

A R T L▼R K

51SH3A7FE9L._On the 14th of January 1967, The Human Be-In, an event in San Francisco’s Golden Gate Park signalled the beginning of the Summer of Love, which turned the city’s Haight-Ashbury district into the centre point of American counterculture; the world that came to characterise this suburban union was “psychedelic”. Tens of thousands of people gathered for a spectacle which surprised the national media by sheer public enthusiasm. The festival’s organizers, artist Michael Bowen and poet Allen Cohen (also the co-founders of Oracle newspaper), called the event a Be-In, a word-play on the sit-in protests of the civil rights movement, as well as those held at colleges and universities, sometimes referred to as teach-ins.

The Oracle announced on the cover of its 5th issue “A Gathering of the Tribes for a Human Be-In”, a joyous, all-inclusive occasion: “A union of love and activism previously separated by categorical…

View original post 705 more words