Ο Τρωίλος

Posted: 30/12/2020 by vequinox in Literature

Χείλων

εξώφυλλο: Αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Ευφρόνιου, περί το 510 π.Χ. Ο Αχιλλέας ετοιμάζεται να αποκεφαλίσει τον νεαρό Τρωίλο. Στην παράσταση φαίνεται να έχει οδηγήσει ο ίδιος ο Αχιλλέας τον Τρωίλο στον βωμό του Απόλλωνα, γεγονός που επιτείνει την ιεροσυλία. Το διαφορετικό μέγεθος στην απεικόνιση των δύο προσώπων τονίζει τη βαρβαρότητα του φόνου. Perugia, National Archaeological Museum of Umbria πηγή

© copyright μετάφραση – απόδοση – επιμέλεια: Χείλων

Ο Τρωίλος ήταν ο νεότερος γιος της Εκάβης και του Πριάμου ή του Απόλλωνα (Απολλόδωρος 3.12.5, Κοίντος Σμυρναίος 4.420, Υγίνος «Θρύλοι» 90). Ο Πρίαμος είχε πενήντα γιούς και σύμφωνα με μία προφητεία η Τροία θα παρέμενε απόρθητη εφόσον ο Τρωίλος συμπλήρωνε τα είκοσι έτη.

«Ωιμέ εμένα τον βαριόμοιρον, δεν μούμεινε κανένα απ’ τα εξαίσια τέκνα μου που εδόξασαν την Τροίαν. Που είναι ο Μήστωρ ο λαμπρός, ο ιππόμαχος Τρωίλος, ο Έκτωρ, οπού εθέιζε μες στων θνητών τα γένη, πόμοιαζε γέννημα θεού, και όχι…

View original post 1,605 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s