Archive for December, 2020

Autumn Leaves, poetry by Manolis Aligizakis

Posted: 30/12/2020 by vequinox in Literature

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Επειδή πολλές φορές αναρωτηθήκαμε

γιατί γεννηθήκαμε χωρίς στον ήλιο μοίρα

ξέραμε όλοι τη σημασία της καταστροφής

που ζούσαμε απ’ τα πανάρχαια χρόνια

κι η αθωότη των παιδιών σηματωρός μας

την ώρα που τόσο τρομαγμένοι κρύβαμε

τα μάτια πίσω απ’ τις προαιώνιες μάσκες

κι αλήθεια ποτέ δεν μάθαμε

το νόημα της αλληλεγγύης

κι ακόμα καλύτερα

που ποτέ δεν σκύψαμε

μπροστά σtους άλλους, εκείνους

που `λεγαν πως είχαν τα κλειδιά

της ευτυχίας μας στις τσέπες τους

κι εκείνος, με το ακρωτηριασμένο χέρι,

έπιασε την κιμωλία κι άρχισε να γράφει

στον πίνακα συνθήματα ανέγνωρα

και `μεις δεν έμενε τίποτε άλλο παρά

να υψώσουμε και πάλι μπαϊράκι

και πάλι να πάρουμε τα βουνά μέχρι

που να περάσει κι αυτή η καταιγίδα

STORM

Because time and again

we asked ourselves why we were poor

we knew the meaning of destruction

we had lived since the ancient days

the children’s innocence remained

our guideposts when in horror

we kept our eyes

behind primeval masks and

truly we never learned the way

of fellowship and even better

we never bowed our heads

to the others, those who said

they kept the keys

of our happiness in their pockets

while him,

with the severed arm,

grabbed a piece of chalk and started writing

on the board undecipherable messages

and we had nothing else to do save

to again raise the revolutionary

banner and take to the mountains

until this new storm had passed

AUTUMN LEAVES, poetry by Manolis Aligizakis, Ekstasis Editions, 2014

Ο Τρωίλος

Posted: 30/12/2020 by vequinox in Literature

Χείλων

εξώφυλλο: Αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Ευφρόνιου, περί το 510 π.Χ. Ο Αχιλλέας ετοιμάζεται να αποκεφαλίσει τον νεαρό Τρωίλο. Στην παράσταση φαίνεται να έχει οδηγήσει ο ίδιος ο Αχιλλέας τον Τρωίλο στον βωμό του Απόλλωνα, γεγονός που επιτείνει την ιεροσυλία. Το διαφορετικό μέγεθος στην απεικόνιση των δύο προσώπων τονίζει τη βαρβαρότητα του φόνου. Perugia, National Archaeological Museum of Umbria πηγή

© copyright μετάφραση – απόδοση – επιμέλεια: Χείλων

Ο Τρωίλος ήταν ο νεότερος γιος της Εκάβης και του Πριάμου ή του Απόλλωνα (Απολλόδωρος 3.12.5, Κοίντος Σμυρναίος 4.420, Υγίνος «Θρύλοι» 90). Ο Πρίαμος είχε πενήντα γιούς και σύμφωνα με μία προφητεία η Τροία θα παρέμενε απόρθητη εφόσον ο Τρωίλος συμπλήρωνε τα είκοσι έτη.

«Ωιμέ εμένα τον βαριόμοιρον, δεν μούμεινε κανένα απ’ τα εξαίσια τέκνα μου που εδόξασαν την Τροίαν. Που είναι ο Μήστωρ ο λαμπρός, ο ιππόμαχος Τρωίλος, ο Έκτωρ, οπού εθέιζε μες στων θνητών τα γένη, πόμοιαζε γέννημα θεού, και όχι…

View original post 1,605 more words

ΕΛΛΑΣ

Από την Έδρα Ποντιακών Σπουδών ΑΠΘ

Την οικονομική, πολιτιστική και πολιτική δραστηριότητα των Ελλήνων του Πόντου, σε βάθος χρόνου περίπου τριών χιλιάδων ετών, αφηγείται σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο Ελληνισμός του Πόντου. Από τους αρχαίους χρόνους στην Έξοδο», που δημιούργησε η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


View original post 136 more words

ΕΛΛΑΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες στα ανάκτορα – Αυτοψία της Λίνας Μενδώνη

Αυτοψία πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στο τέως βασιλικό κτήμα Τατοϊου, προκειμένου να εξετάσει την πορεία των έργων. Ιστορικές βασιλικές άμαξες, έπιπλα, έργα τέχνης και παιδικά παιχνίδια που έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων στα ανάκτορα.


View original post 505 more words

Daily Dose of Affirmation

Posted: 30/12/2020 by vequinox in Literature

Be Inspired..!!

Each day you can journey from your Alpha (it begins with you) to your Omega, which in the teachings of Pierre Teilhard de Chardin, is the point within each of us where our inner spiritual nature meets our outer worldly nature.

It is with this thought I bring to you daily dose of affirmations for your mind and soul. An affirmation a day, keeps the therapist away!!! Here are your affirmation for today :

  • I draw love and romance into my life with ease.
  • I find love, wherever I go and whoever I am with.
  • Love follows me everywhere I go.
  • Each day I express gratitude to how loved I am and how much people care about me.
  • Love is attracted to me and I am attracted to love.

Love is all around you. Embrace it.

View original post