Μια άγνωστη μυστική «πόλη» κάτω από την Αθήνα

Posted: 20/11/2020 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Τι πραγματικά υπάρχει κάτω από τα πόδια μας…

Η υπόγεια και άγνωστη Αθήνα. Έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος αυτό που βρίσκεται κάτω από την πρωτεύουσα. Τα σημεία πάνω από τα οποία έχουμε περπατήσει εκατοντάδες φορές χωρίς να γνωρίζουμε τι βρίσκεται εκεί. Ο λόγος για την «άγνωστη πόλη» κάτω από την Αθήνα. Τα καταφύγια. Μια «πόλη» που λίγοι γνωρίζουν.


View original post 779 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s