Νέα επιγραφή βρέθηκε στα αρχαία Πάταρα της Λυκίας

Posted: 23/10/2020 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Η ανασκαφική ομάδα στα αρχαία Πάταρα, στη νοτιοδυτική ακτή της Λυκίας, ανακάλυψε μια επιγραφή στο αρχαίο θέατρο.

View original post 179 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s