«Ζήτω το αφορισμένο 1821»

Posted: 01/08/2019 by vequinox in Literature

alampasis

1) Σχέσεις εκκλησίας – οθωμανών τούρκων την περίοδο της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Πορθητή

Είναι γνωστό, πως κατά την «άλωση» της Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης στις 29 Μαΐου του έτους 1453, η εκκλησία λειτούργησε υπονομευτικά, καλλιεργώντας είτε κλίμα ηττοπάθειας (αντιτιθέμενη στην ένωση με την Δυτική εκκλησία) λέγοντας πως «είναι θέλημα θεού η πόλη να τουρκέψει», είτε ερχόμενη σε απευθείας συνομιλίες με τους οθωμανούς.

Στα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου ο Ρωμαιοχριστιανισμός της Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης διχάστηκε βαθιά από το «έγκλημα» των ενωτικών χριστιανών ορθοδόξων να υπογράψουν, το 1439, όλοι οι επίσκοποι της Συνόδου (πλην του αγίου Μάρκου του Ευγενικού) την «επαίσχυντη» και «προδοτική» Ένωση με την Δυτική εκκλησία, στη γνωστή σύνοδο της Φερράρας -Φλωρεντίας. Από τότε οι Ρωμαίοι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης διχάστηκαν και διαιρέθηκαν σε δύο παρατάξεις: τους «ενωτικούς» και τους «ανθενωτικούς». Οι ενωτικοί ζητούσαν την ένωση με τη Δύση για να μην τουρκέψει η πρωτεύουσα του Ρωμαιοχριστιανισμού Κωνσταντινούπολη…

View original post 8,282 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s