Σε ομάδα αγαλμάτων ανήκουν οι Δίδυμοι Κούροι της Κλένιας

Posted: 04/11/2018 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., είναι αυθεντικά, φέρουν ίχνη από πολλά σπασίματα και αποτιμώνται 5,35 εκατ. € έκαστος.

Πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ έκαστος αποτιμώνται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι Κούροι που εντοπίστηκαν σε χέρια αρχαιοκαπήλων στην Κορινθία. Αυτή είναι η εμπορική αξία. Η αρχαιολογική είναι ούτως ή άλλως ανεκτίμητη, ιδίως για τόσο σπάνια έργα της αρχαϊκής εποχής. Το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία.

View original post 461 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s