Ο Σέξτος Εμπειρικός και η ατέρμονη παλινδρόμηση της δικαιολόγησης

Posted: 07/11/2017 by vequinox in Literature

ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Ο Σέξτος Εμπειρικός (2ος και πιθανώς 3ος αιώνας ήταν ιατρός και επικεφαλής κάποιας φιλοσοφικής σχολής. Αναφέρεται πως έζησε στην Αλεξάνδρεια, τη Ρώμη ή την Αθήνα και ήταν οπαδός της διδασκαλίας του πυρρωνισμού. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται δύο πραγματείες. Η μία φέρει τον τίτλο Πυρρώνειοι υποτυπώσεις και η άλλη Προς λογικούς. Το φιλοσοφικό του έργο θεωρείται η πληρέστερη αφήγηση του αρχαιοελληνικού και ρωμαϊκού σκεπτικισμού.

View original post 767 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s