Η Τροία μεταξύ Μιθριδάτη και Ρώμης

Posted: 30/09/2017 by vequinox in Literature

Χείλων

Γράφει ο Πυθεύς

Στο εξώφυλλο χάρτης με το Ίλιον (Τροία) και άλλες αρχαίες πόλεις της εποχής στην περιοχή της Ανατολίας (πηγή)

με βάση το δοκίμιο του Luis Ballesteros-PastorProfesor Titular de Universidad de SevillaDepartamento de Historia AntiguaFacultad de Geografía e Historia «Troy, between Mithridates and Rome»

[1]  Η Τροία, λόγω του μυθικού της παρελθόντος, κατέστη βασικό σημείο αναφοράς για Έλληνες και μη, κατακτητές, οι οποίοι επιθυμούσαν να επαναλάβουν τα κατορθώματα που περιγράφει ο Όμηρος, συγκρινόμενοι με τους ήρωες. Επιπλέον, από τον Ξέρξη έως τον Αντίοχο Γ´, η θυσία προς την Τρωάδα Αθηνά ήταν μια ιεροτελεστία η οποία εθεωρείτο υποχρεωτική για τους επίδοξους κατακτητές της Ασίας από την Ευρώπη ή το αντίστροφο. Παρόλο που η καταγωγή αυτής της τελετουργίας θα μπορούσε να συσχετιστεί με την τοποθεσία της πόλης στις παρυφές των δύο ηπείρων, πίστευαν ότι η θεά θα έπρεπε να δώσει την συγκατάθεσή της…

View original post 5,553 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s