Μιχαήλ Μπακούνιν – Ανρί Αρβόν [Βιβλίο]

Posted: 30/08/2017 by vequinox in Literature

Αδέσποτος

299471008-Μιχαήλ-Μπακούνιν-Ανρί-Αρβόν.pdf - Adobe Reader_2016-08-12_19-04-31.png

Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος υπάρχει μια αναλυτική και κριτική παρουσίαση της ζωής και του έργου του Μπακούνιν. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται αποσπάσματα από το έργο του Μπακούνιν ταξινομημένα στις θεματικές ενότητες «Το Κράτος», «Ο Θεός», «Η Εξέγερση», «Το Ομοσπονδιακό Σύστημα», «Ο Αναρχισμός».Στο τρίτο μέρος παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία του Μπακούνιν καθώς και αναλυτική βιβλιογραφία. Το βιβλίο συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Το βιβλίο: H. Avron-Bakunin.M

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s