«Βιβλιοαναγνώσεις #12» Theodor W. Adorno “Τρεις Μελέτες για τον Χέγκελ”

Posted: 14/08/2017 by vequinox in Literature

Shades online

Κυκλοφορεί από τις “εκδόσεις Κριτική” μτφ. Λίβος Νίκος, Αθήνα 1992

«…μόνον εκείνος περιποιεί τιμήν στον Hegel, που δεν δειλιάζει μπροστά στην αγωνία αυτής της σχεδόν μυθολογικής εμπλοκής σε μια κριτική διαδικασία που φαίνεται να αστοχεί σε κάθε περίπτωση, και ακολουθεί το όλον, όπως έκανε ο ίδιος ο Hegel, και δεν επιχειρεί να του αναγνωρίζει μεγαλόθυμα ή να του αρνείται στενόκαρδα κάποια προσφορά».

(από το βιβλίο, σ. 16)

To εν λόγω έργο του Αντόρνο το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1963, αποτελεί ίσως την πιό ρηξικέλευθη έκθεση του εγελιανού συστήματος και θεωρίας μετά από εκείνες του Κρότσε και του Μαρξ. Κι αυτό γιατί ο Αντόρνο δεν προσεγγίζει το εγελιανό εννοιολογικό corpus με ένα σχολαστικό τρόπο, προσπαθώντας να το εντάξει σε μία γραμμική και εξελικτική ιστορία της φιλοσοφίας (βλ. σ. 17), ούτε από την άλλη στέκεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εγελιανού συστήματος, κάτι το οποίο θα συνδυαζόταν με…

View original post 424 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s