Αδήριτη του χάους η γεωμετρία,

Posted: 01/05/2017 by vequinox in Literature

Στρατής Φάβρος - Strates Fabbros

Αδήριτη του χάους η γεωμετρία, αμφίσημη παραδοχή καθώς ο αιώνας ολοένα κινά σε νέα της γνώσης αυγή,

σε σπείρες και σε μη γραμμικές ωδές λάμπουσες
homage to the number theory muses,

απλότητα και τρυφερή σιγή, ποίηση,
η πάλι αισθήματος παρενδυσία, οίηση

το θεώρημα της μη πληρότητος, πάθος και πόθος γνωσιακός,
Των Ράσελ και Φρέγκε μάταιος αγώνας αποδεικτικός

Στου σκήπτρου της τη μοναρχία ο νους μας προσκυνά,
Η του νου μας η φυσιολογία τη γεννά;

κι οι αριθμοί οι φονιάδες
άρρητοι και μιγάδες,

η θεωρία για το π η θεωρία του παντός;
Rerum concordia discors

Το Big του Bang και η varsity wetbob eight
Της κυρίας Ντάντρεηκ

δεν ξεδιψούν όλα αγαστά
στης κοίτης της τα αγλαά νερά;

Στρατής  Φαβρος.

Lucien Clergue-Habillée de lumière Santa Barbara, USA, 2002

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s