Ο Γρύπας

Posted: 24/03/2017 by vequinox in Literature

Χείλων

Στο εξώφυλλο: Απεικόνιση Γρύπα σε τοιχογραφία στην αίθουσα θρόνου – ανάκτορο Κνωσσού_ Wikipedia

μετάφραση – απόδοση στα Ελληνικά: Χείλων

Ο Γρύπας ήταν μυθικό όν με κεφάλι και φτεράαετού και σώμαουράπόδιαλέοντα. Καθώς ο αετός θεωρείτο «βασιλιάς των πτηνών» και το λιοντάρι «βασιλιάς των ζώων», ο Γρύπας αντιπροσώπευε ένα ισχυρό και μεγαλοπρεπές πλάσμα. Την εποχή της Περσικής Αυτοκρατορίας, ο Γρύπας θεωρείτο ότι προστάτευε από το κακό, την μαγεία και τις συκοφαντίες. Αν και συναντάται συχνά στην μεσαιωνική Εραλδική εποχή (εραλδική=βοηθητικός ιστορικός κλάδος που ασχολείται με την μελέτη οικοσήμων, συμβόλων, θυρεών, σημαιών, κ.λ.π) εντούτοις έλκει τις ρίζες του στην αρχαιότητα.

Ο Ηρόδοτος έγραφε:

«Στην Βόρεια Ευρώπη υπάρχει ο περισσότερος χρυσός, αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα πως παράγεται ο χρυσός, αφού λέγεται ότι μονόφθαλμοι άνθρωποι που ονομάζονται Αριμασποί τον κλέβουν από τους γρύπες. Αυτό δεν το πιστεύω, ότι δηλαδή υπάρχουν μονόφθαλμοι, οι οποίοι…

View original post 488 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s