Θυσία και αρχηγεσία

Posted: 18/03/2017 by vequinox in Literature

Προδρομικός

Αντώνης Καρακούσης

Οσοι έχουν αίσθηση των συνθηκών που επικρατούν στην επιχειρηματική αγορά, σπάνια έχουν να διηγηθούν κάποια ιστορία επιτυχίας σε τούτο τον καιρό της μεγάλης κρίσης. Αντιθέτως, οι περισσότεροι περιγράφουν ατελείωτες ιστορίες καταστροφής και πτωχεύσεων.

Ιδιαιτέρως οι λογιστές, οι οποίοι εξ επαγγέλματος αποτυπώνουν την πραγματική θέση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι εξαντλούνται πλέον και τα πιο ζωντανά κομμάτια της οικονομίας.

Εξανεμίζονται, όπως λένε, εξαιτίας της μακράς παραμονής σε συνθήκες ύφεσης και εισοδηματικής καχεξίας, τα τελευταία αποθέματα πόρων και δυνατοτήτων.

Με τις τράπεζες ουσιαστικά νεκρές, τη ρευστότητα περιορισμένη, τις πιστώσεις ανύπαρκτες και τα εισοδήματα διαρκώς συρρικνούμενα, το πλήθος των δραστηριοτήτων πιέζεται αφόρητα.

Οπως θα διαβάσετε σε άλλες στήλες της εφημερίδας, υποχωρούν ακόμη και οι πωλήσεις ζωτικών τροφίμων, όπως το γάλα, γεγονός που καταγράφεται μόνο σε πολεμικές περιόδους.

View original post 245 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s