Οι τελευταίες μέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μυστήριο της ταφής του 

Posted: 17/03/2017 by vequinox in Literature

ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Κεφάλι που έχει ερμηνευτεί ως πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Head that has been interpreted as a portrait of Alexander the Great. Archaeological Museum of Thessaloniki
Κεφάλι που έχει ερμηνευτεί ως πορτρέτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Head that has been interpreted as a portrait of Alexander the Great. Archaeological Museum of Thessaloniki

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας, που ταλανίζουν μέχρι και τις μέρες μας τους, πάσης φύσεως, ερευνητές, είναι το ξαφνικό τέλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η περιπέτεια της σορού του. 

View original post 1,814 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s