Ηράκλεια η Ποντική…… “Ιστορία” Μέμνωνος (μέρος 1ο)

Posted: 24/02/2017 by vequinox in Literature

Χείλων

Στο εξώφυλλο Χάρτης Ρωμαϊκής εποχής (264 π.Χ) με την Ηράκλεια υπογραμμισμένη (wikipedia)

από την Βιβλιοθήκη του Φωτίου Α’, Πατριάρχου του Βυζαντίου

απόδοση στην νεοελληνική Πυθεύς

Ελάχιστα είναι γνωστά για τον ιστορικό συγγραφέα Μέμνωνα, ο οποίος εκτιμάται ότι έζησε τον 1ο αιώνα της σύγχρονης εποχής.  Συνέγραψε την τοπική ιστορία της Ηράκλειας Ποντικής, σημαντικής Ελληνικής αποικίας στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αποσπάσματα του έργου αυτού, τα οποία συνιστούν αφήγηση περί ακμής και παρακμής, ενός από τα προπύργια του Ελληνικού πολιτισμού, διεσώθησαν με την Μυριόβιβλο, έργο του λογίου Βυζαντινού Πατριάρχη Φώτιου Α’, το οποίο αναφερόταν σε πολλούς συγγραφείς εκκλησιαστικής και θύραθεν παιδείας. Η χρονική περίοδος που καλύπτει το διασωθέν έργο εκτείνεται από το τυραννικό καθεστώς του Κλεάρχου (364-353 π.Χ) έως την κατάληψη της πόλης από τους Ρωμαίους (70 π.Χ). 

Απάνθισμα κειμένων από διακόσιους ογδόντα συγγραφείς, η Μυριόβιβλος θεωρείται η πρώτη προσπάθεια των Βυζαντινών, να εντρυφήσουν στην αρχαία ελληνική…

View original post 5,880 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s