Πρὸς τὴν ὑπὸ λαίλαπος δεινῆς κρημνισθεῖσαν στήλην τοῦ Ὀλυμπίου Διός ~ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης

Posted: 15/01/2017 by vequinox in Literature

the Tempest Ahead

Battle Scene from the Greek war of Independence by Georg Perlberg (1807-1884) Σκηνή μάχης από την Ελληνική Επανάσταση, πίνακας του Georg Perlberg (1807-1884) Battle Scene from the Greek war of Independence

ΠρςτνπλαίλαποςδεινςκρημνισθεσανστήληντολυμπίουΔιός ~ ριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879)

Σβήνοντ᾿ ἀστέρια φλογερὰ μὲς στοῦ οὐρανοῦ τὰ βάθη·
ἐμπρός μου ἀκλόνητο βουνὸ ἐσάλεψε κ᾿ ἐχάθη
μὲς στοῦ πελάου τὸ βάραγγα… Κι ὡστόσο εἶχα πιστέψει
ὅτι δὲν θά ῾τον ἀρκετὴ γιὰ νὰ σὲ καταστρέψει
τῆς μοίρας ὅλ᾿ ἡ δύναμις… Ἀγαπητό μου χτίριο,
λησμονημένης γενεᾶς ἄταφο μεγαθήριο!
Δέξου τὸ μοιρολόγι μου…
Ὅταν σὲ βλέπω, κλαίω…
Σὰ νά ῾σουν ραχοκόκαλο προκατακλυσμιαῖο
οἱ χρόνοι σ᾿ ἐξεκλείδωσαν, καὶ κάθε σου σφοντύλι
τώρα στὸ χῶμα σέπεται καὶ τὸ πατοῦν οἱ σκύλοι…
Ἀκατανόητος θυμός, ὀργὴ Θεοῦ, κατάρα!…
νά ῾ρχονται πάντ᾿ ἀνέλπιστες βροντές, σεισμός, ἀντάρα
ὅ,τι κι ἂν ἔχομε ψηλό, θεόρατο, μεγάλο,
νὰ μᾶς τὸ ρίχνουν καταγῆς τό ῾να σιμ᾿ ἀπὸ τ᾿…

View original post 325 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s