Φάκελος Λακωνική Ιστορία #05 ”Ο ΕΛΑΣ στη Νότια Λακωνία.”

Posted: 27/12/2016 by vequinox in Literature

αυτόνομη πρωτοβουλία ενάντια στη λήθη

Δημοσιεύουμε ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο του Λ. Αναστασάκη σχετικά με τις μάχες που έλαβαν χώρα στην Λακωνία κατά την διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Όπως έχουμε επισημάνει και μέσα από τα προηγούμενα κείμενα του αφιερώματος μας “Φάκελος Λακωνική Ιστορία” ,στόχος μας είναι η παρουσίαση της ιδιαίτερης τοπικής ιστορίας της Λακωνίας σε διαφορετικές χρονικές ενότητες. Αυτήν την περίοδο η ομάδα μας έχει επικεντρωθεί στα ιστορικά γεγονότα λίγο πριν, κατά την διάρκεια του πολέμου, και την εμφυλιοπολεμική περίοδο. Οι τελευταίες δημοσιεύσεις δεν είναι παρά αποσπάσματα μέσα από ένα από τα ελάχιστα βιβλία που ανακαλύψαμε και μελετήσαμε, του Λ. Αναστασάκη. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι και το τελευταίο, αν και θα χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο ξανά για πηγές και παραπομπές. Το επόμενο διάστημα θέλουμε να εστιάσουμε στην μάχη της Σκάλας που έγινε στις 5-5 1944 μέσα από ιστορικές πηγές και αφηγήσεις των λιγοστών πρωταγωνιστών της που παραμένουν ακόμα στην ζωή. Την σημερινή…

View original post 1,771 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s