Λυπιού (Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ)

Posted: 14/12/2016 by vequinox in Literature

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τα ποιήματα αποτυχαίνουν
όταν αποτυχαίνουν οι έρωτες.

View original post 673 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s