Δεν συγκρίνεται η Ελληνική με τις υπόλοιπες Γλώσσες!

Posted: November 23, 2016 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

ελληνική γλώσσα2Γράφει ο Αθανάσιος Δέμος

  Η παγκοσμιοποίηση έχει περάσει τη γραμμή ότι όλες οι γλώσσες είναι ίδιες. Έτσι, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το Ελληνόπουλο δεν θα νοιάζεται για τη γλώσσα του εφόσον και η αγγλική υποτίθεται ότι είναι ίσης αξίας γλώσσα.

View original post 1,085 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s