Μυθικές ανθρωπόμορφες φυλές

Posted: 24/10/2016 by vequinox in Literature

Χείλων

Γράφει ο Χείλων

Η αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή μυθολογία βρίθουν από «παράξενα» και συνάμα «υπέροχα» πλάσματα. Τα περισσότερα περιλαμβάνονται στην Φυσική Ιστορία του Πλίνιου, ένα έργο που ενέπνευσε το Μεσαιωνικό «θηριολόγιο» και τους σχεδιαστές της ανθρωπογεωγραφίας. Οι εικόνες προέρχονται από το Χρονικό της Νυρεμβέργης του 1493.

νούλοιΑβαρίμονεςείναι το όνομαμυθικής φυλής η οποία κατοικούσε στην ομώνυμη χώρα. Οι Αβαρίμονεςείχαν πέλματα προς τα πίσω, αλλάπαράτο μειονέκτημα αυτόήτανσε θέση να τρέχουνμε μεγάλη ταχύτητα. Ζούσανμαζίμετα άγριαζώαστην κοιλάδατουόρουςΊμας(σημερινά Ιμαλάια). Υπήρχεμιαιδιαιτερότητα όσον αφορά στην περιοχή που κατοικούσαν, καθότι ήσαν αναγκασμένοι να παραμείνουν σε αυτήν, διότι ήταν αδύνατο να αναπνεύσουνάλλο είδοςαέρα. Οι Αβαρίμονεςαναφέρθηκαν για πρώτη φοράαπό τον Πλίνιοτον Πρεσβύτεροστο έργο του, Φυσική Ιστορία(VII 11). Παρόμοιααναφοράυπάρχει

View original post 740 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s