Οι Θεοί “κατέβηκαν” από τον Παρθενώνα

Posted: 09/10/2016 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Ο Δίας και η Ήρα, πάνε στο Μουσείο Ακρόπολης

Ο Δίας και η Ηρα, ανάγλυφοι στην ακριανή βορειοδυτική μετόπη του κτηρίου, αποξηλώθηκαν προχθές από τα 12 μέτρα όπου βρίσκονταν επί 2.500 χρόνια.

View original post 573 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s