Ανδρέας Κάλβος//Andreas Kalvos

Posted: 06/10/2016 by vequinox in Aligizakis Manolis, Eternal Recurrence, Literature
Tags: , , , ,

cebaceaccebbceb2cebfcf821

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ᾨδὴ Πρώτη

Ὦ φιλτάτη πατρίς,
ὦ θαυμασία νῆσος,
Ζάκυνθε· σὺ μοῦ ἔδωκας
τὴν πνοήν, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος
τὰ χρυσὰ δῶρα!

Καὶ σὺ τὸν ὕμνον δέξου·
ἐχθαίρουσιν οἱ Ἀθάνατοι
τὴν ψυχήν, καὶ βροντάουσιν
ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
τῶν ἀχαρίστων.

 

ANDREAS KALVOS

 

ODE A

 

Oh my beloved homeland

Oh superb island

Zakynthos, you have given me

my breath and all

the golden gifts of Apollo

 

 

Accept this hymn.

Immortals hate the soul

and thunder it down

onto the heads

of the unthankful

 

NEOHELLENIC POETRY—AN ANTHOLOGY, translated by Manolis Aligizakis

 

www.manolisaligizakis.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s