Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ: δυο φαινομενικότητες με έδρα την ίδια πραγματικότητα

Posted: 04/09/2016 by vequinox in Literature

iamarevi

Image

Από τον Νώντα Κούκα

Ξέρετε, τόσο ο θετικισμός όσο και ο υποκειμενικός (ψυχολογικός) ιδεαλισμός ενέχουν μέσα τους την αντίληψη της γνώσης ως άρρητη και κατά συνθήκη παραδοχή. Η πρόληψη και η προκατάληψη είναι η πεμπτουσία της ιδεολογίας της κοινής λογικής είτε αυτή απαντάται στον μάγο της φυλής είτε στον μαθητευόμενο μάγο της κβαντομηχανικής. Και ο πρώτος και ο δεύτερος, με διαφορετικές βέβαια φαινομενικότητες, αναπαράγουν μηχανιστικά τη σταθερή δομή ενός δογματικού στερεότυπου – της αυθόρμητης συνείδησης της εμπειρίας: αυθόρμητη συνείδηση της εμπειρίας σημαίνει ότι έχω ρυθμίσει και έχω προσαρμόσει τη συνείδησή μου σε έναν μονολιθικά αυστηρό και άτεγκτο τρόπο αντίληψης του περιρρέοντος περιβάλλοντός μου. Για παράδειγμα, αν κάθομαι στο παράθυρο του σπιτιού μου για έναν μήνα και επί δεκαέξι ώρες κοιτάζω έξω να περνούν δέκα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, όλα όμως τα ίδια, τότε είναι σίγουρο πως έχω ρυθμίσει τη συνείδησή μου απολύτως να παρατηρώ μόνο αυτά τα δέκα συγκεκριμένα αυτοκίνητα και τίποτα…

View original post 689 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s