Θέατρο αρχαίας Στράτου: Ενα κόσμημα με θέα τον Αχελώο — ΕΛΛΑΣ

Posted: 29/08/2016 by vequinox in Literature

Βρίσκεται σε κλειστή χαμηλή πλαγιά με θέα τον ποταμό Αχελώο και αποτελεί το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα της Αιτωλοακαρνανίας, αφού αυτή ήταν περίπου 7.000 ατόμων.

via Θέατρο αρχαίας Στράτου: Ενα κόσμημα με θέα τον Αχελώο — ΕΛΛΑΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s