ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Posted: 27/08/2016 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
DELPHIC MAXIMS OR PYTHIAN LETTERS

Μια παγκόσμια πρώτη αλφαβητική παρουσίαση όλων τών Δελφικών Παραγγελμάτων, Μνημοσύνης και Ευμαθείας χάριν.

View original post 22 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s