Οι τέσσερις παράγοντες της αποτυχίας μιας σχέσης — Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Παιδεία

Posted: 25/08/2016 by vequinox in Literature

Ο καθηγητής ψυχολογίας John Gottman αποκαλύπτει τις τέσσερις συμπεριφορές που οδηγούν τα ζευγάρια με… μαθηματική ακρίβεια στον χωρισμό

via Οι τέσσερις παράγοντες της αποτυχίας μιας σχέσης — Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Παιδεία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s