Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Posted: 06/08/2016 by vequinox in Literature

Παιδείας Εγκώμιον

amare-habeo: “ Henri Le Sidaner (French, 1862-1939) Square to Cherbourg at night, 1934 Oil on canvas ”

Henri Le Sidaner (French, 1862-1939), Square to Cherbourg at night, 1934

Του Νίκου Τσούλια

      Μπορεί οι μετρήσεις χρόνου και χώρου να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού. Μπορεί τα Μαθηματικά να αποτελούν την εδραία βάση της επιστημονικότητας κάθε γνωσιακού πεδίου αλλά και της εγκυρότητας κάθε ερευνητικής προσπάθειας. Μπορεί η κοινωνική μας ζωή να είναι πλήρως αποικισμένη από κάθε λογής χρήση των αριθμών.

View original post 664 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s