Ο ΠΑΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ…

Posted: 31/07/2016 by vequinox in Literature

Παιδείας Εγκώμιον

… ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Γεώργιος Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Φοιτητής Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αικατερίνη Θ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η αξιοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ως ντοκουμέντου για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της εποχής εκείνης.Γίνεται μια αναφορά στο ρεμπέτικο τραγούδι και το λαϊκό ως πολιτιστικών προϊόντων που διαμόρφωσαν κοινωνικές στάσεις πριν τον κινηματογράφο & έχουν κοινωνικές αναπαραστάσεις μεταξύ άλλων και για την εκπαίδευση. Έπειτα παρουσιάζεται ευσύνοπτα η κινηματογραφική βιομηχανία της δεκαετίας του ’60 και ακολουθεί η προσέγγιση τριών κινηματογραφικών ταινιών («χτυποκάρδια στο θρανίο», «το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» και «η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά») ως ιστορικών ντοκουμέντων για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της εποχής σε σύγκριση με τα αντίστοιχα , χρονικά , νομοθετικά διατάγματα αλλά και όλο το κοινωνικό συγκείμενο. Προτάσεις γίνονται στο τέλος για περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα.

View original post 4,277 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s