Η θυσία του Έμβαρου στη Μουνυχία

Posted: 14/07/2016 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

ΕΠΑΥΛΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥΗ Έπαυλη του Κουμουνδούρου χτισμένη επί του ιερού της Μουνυχίας Αρτέμιδος. Όταν το 1935 κατεδαφίστηκε βρέθηκαν σχετικά ευρήματα.  

View original post 300 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s