Τα όνειρα στην κλίνη της γλώσσας

Posted: 07/07/2016 by vequinox in Literature

Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Τα όνειρα στην κλίνη της γλώσσας

Theodor W. Adorno
Πρωτόκολλα ονείρων
εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σ. 151, 11,49 ευρώ
Τι συμβαίνει, όταν ένας φιλόσοφος καταγράφει τα όνειρά του; Πού τα εγγράφει; Πώς εγγράφονται αυτά; Τι χάνουν και τι κερδίζουν απ’ αυτή την εγγραφή; Τι μοιράζονται μαζί της; Ποιο αίνιγμα; Ο Adorno από το 1934 έως το 1969 συνήθιζε να καταγράφει τα όνειρά του «μόλις ξυπνούσε». Μια ανεπεξέργαστη, εύθραυστη ύλη, που την υπέβαλε σε ελάχιστες διορθώσεις, «μόνο στις πιο αισθητές, γλωσσικές ατέλειες», μη διακινδυνεύοντας έτσι την αυθεντικότητά της, μια αυθεντικότητα μετέωρη και επιφυλακτική στις διατυπώσεις, σ’ αυτές τις προδοσίες της μέρας. Μια ονειρευόμενη απλοϊκότητα (Benjamin), που είναι αυτή η ίδια η ανάμνηση της νύχτας, η νύχτα όλων των δυνατών αναμνήσεων. Πώς, όμως, κοινοποιείται η νύχτα; Σε ποια γλώσσα; Αν όχι σ’ αυτή τη γλώσσα της νύχτας;
Τα όνειρα ανήκουν στη νύχτα τους, αλλά η…

View original post 878 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s