ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ//YANNIS RITSOS

Posted: 07/07/2016 by vequinox in Literature

Ritsos_front large

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

 

Αυτό είταν όλο κι όλο. Απ’ το παράθυρο

έρριχναν κάτω τα χρυσά νομίσματα.

Οι άλλοι, στο δρόμο, δεν τα μάζευαν, μέναν

ασάλευτοι, άφωνοι, κοιτώντας προς τα πάνω,

ίσως το συσπασμένο, πεινασμένο χέρι,

ίσως το σύννεφο ή το πήλινο άγαλμα

ή εκείνη τη μεγάλη πρόκα, απ’ όπου

είχε, πριν χρόνια, η θεία Άννα κρεμαστεί.

Ύστερα πέσαν χάμου και τα μάζευαν. Εσύ

έμεινες πάλι μόνος μες στη σκόνη

κρύβοντας το κομμένο χέρι στο πουκάμισό σου.

 

 

UPWARD

 

That was all. From the window

they threw down gold coins.

The others in the street didn’t collect them; they stayed

motionless, silent, looking up high,

perhaps at the contracted, hungry hand,

perhaps at the cloud or at the earthen statue

or at that big nail, from where untie

Anna some years ago hung herself.

Then they fell down and collected the coins. You

stayed again alone in the dust

hiding your severed arm in your shirt.

 

 

Γιάννη Ρίτσου-Ποιήματα/Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη

Yannis Ritsos-Poems/Translated by Manolis Aligizakis

www.libroslibertad.ca

www.ekstasiseditions.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s